Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Hvor ligestillede er mindretalsorganisationer? FUEN-undersøgelse i forbindelse med projektet "Kvinder i mindretal" blev præsenteret 

Ved FUEN-arrangementer oplever vi ofte, at kønsfordelingen ikke er afbalanceret. Der er betydeligt flere mænd end kvinder, der deltager i vores kongresser, konferencer og årsmøder. Men også kvalitativt set er kvinderne underrepræsenteret, hvis man ser på talerne og paneldeltagerne - og dette billede er ofte repræsentativt for deres generelle tilstedeværelse i de styrende organer. "Det gav os i FUEN stof til eftertanke, og ideen til projektet 'Women of Minorities' blev født", forklarede FUEN's generalsekretær Eva Penzes ved starten af dagens onlinemøde, som blev overværet af omkring 20 personer fra 13 lande.

Hvad er status quo? Er kvinder i mindretal i officielle organer og i ledelsen? Hvor ligestillede er de i vores organisationer? Hvilke udfordringer er der? For at få svar på disse spørgsmål og få en fornemmelse af status quo sendte vi i november et spørgeskema til vores medlemsorganisationer. Vi er glade for, at over 40 organisationer deltog og på denne måde bidrog til at få et omfattende billede.

Resultaterne af denne undersøgelse blev præsenteret af Zora Popova, FUEN's videnskabelige medarbejder, i begyndelsen af mødet. Svarene viste, at kvinderne grundlæggende er godt repræsenteret i organisationerne, især på det operationelle område, mens mændene dominerer i lederstillinger, dvs. i formandskaber eller bestyrelser. "Kvinderne udfører arbejdet, mens mændene sidder i ledelsen", opsummerede Zora Popova situationen. Hvad angår viden om ligestilling og retningslinjer, blev det konstateret, at omkring to tredjedele af de deltagende organisationer har kendskab til dette emne, men at meget få af dem har officielle dokumenter eller retningslinjer om ligestilling i organisationen. Næsten ingen har deltaget i et kursus vedrørende dette emne.

"Resultaterne viser, at der er behov for mere ligestilling mellem kønnene", påpegede Zora Popova. "Den vigtigste hindring er kvindernes traditionelle rolle, som ikke giver tid til andre aktiviteter mellem familie og arbejde." En kendsgerning, som Eugenia Natsoulidou, der deltog i mødet, kunne bekræfte. "Det, som kvinderne har opnået gennem kvindebevægelsen, er at have et valg. Men: Kvinder i dag har stadig for mange ansvarsområder i privatlivet, mens mænd fokuserer på deres karriere."

Resultaterne viser dog, at manglende fremme, manglende bevidsthed eller stereotyper i organisationen også står i vejen for bedre ligestilling mellem kønnene. Som nødvendige foranstaltninger nævnte deltagerne i undersøgelsen ledelsesuddannelse, støtte fra eksperter og øget bevidsthed om emnet for i første omgang at skabe opmærksomhed om emnet.

Projektet "Women of minorities" vil fokusere på at udveksle idéer om mulige fremtidige aktiviteter og undersøge mulige forbedringer. Hvilke værktøjer kan bruges til at skabe en ændring i retning af bedre repræsentation af kvinder i mindretalsorganisationer? Det er det, vi skal arbejde med på de kommende møder og drøftelser. En idé er at præsentere kvinder fra ledende, aktive stillinger i minoriteter som rollemodeller for at overvinde stereotyper. Deltagerne var enige i denne fremgangsmåde. "At hjælpe hinanden kan være en løsning. Vi skal motivere kvinderne til ikke altid at undskylde sig, og vi skal kæmpe mod den skjulte diskrimination, som alle kvinder oplever i hverdagen," sagde Elisa Ferekidou. Og det er ikke uvæsentligt: "Vi er nødt til at inddrage mænd for at løse problemet", tilføjede Eugenia Natsoulidou.

Gösta Toft, vicepræsident for FUEN, opfordrede alle tilstedeværende til at blive ved med at følge sagen og planlægge yderligere aktiviteter. FUEN spiller en vigtig rolle som vidensformidler og drivkraft.

Hvordan kan vi hjælpe vores medlemsorganisationer med at udvikle strategier og retningslinjer for ligestilling mellem kønnene? Hvordan kan vi motivere kvinder til at påtage sig en mere aktiv rolle i deres organisationer og ved vores arrangementer? Det er disse spørgsmål, som der skal søges svar på i løbet af projektet og - i bedste fald - gennemføres i praksis.

Vi vil gerne takke det tyske indenrigsministerium for at støtte projektet.

Pressemeddelelser