Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Formanden for Det Europæiske Råd støtter FUEN's hovedresolution

At sikre respekten for rettighederne for personer, der tilhører nationale mindretal, og fuldføre reformen af de juridiske rammer for mindretal er vigtige skridt, som Ukraine skal tage - sagde formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, i et officielt brev til præsidenten for FUEN, MEP Loránt Vincze, som svar på hovedresolution fra FUEN, der blev vedtaget af delegeretforsamlingen i Berlin, i oktober 2022.

I resolutionen om krigen mod Ukraine og styrkelse af den globale og europæiske ramme for beskyttelse af mindretal fordømmer FUEN den russiske angrebskrig og krigsforbrydelser og påpeger, at mindretal, der bor i Ukraine, er berørt af den russiske aggression på samme måde som alle andre ukrainske borgere.  Resolutionen opfordrer EU's institutioner og medlemsstater til "udtrykkeligt at tage hensyn til beskyttelsen af mindretal, når de skal håndtere konsekvenserne af krigen i Ukraine". Som kandidatland til tiltrædelse af EU skal Ukraine ligesom Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Kosovo, Moldova, Montenegro, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet fuldt ud respektere standarderne for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, herunder mindretalsrettigheder. FUEN understreger derfor, at de juridiske rammer i disse lande bør indeholde de nødvendige bestemmelser om de nationale mindretals ret til at bruge deres sprog på alle områder af det administrative og offentlige liv, herunder retten til undervisning på deres modersmål, som er garanteret i de respektive landes forfatninger og de internationale standarder og konventioner, som de har ratificeret."

I sit svar fra den 12. december 2022 skrev Charles Michel: "Som De ved, har EU på det kraftigste fordømt den uberettigede russiske angrebskrig mod Ukraine, som medfører ubeskrivelige lidelser for det ukrainske folk. Samtidig har EU og Ukraine erkendt behovet for at sikre respekten for rettighederne for personer, der tilhører nationale mindretal, og for at afslutte reformen af Ukraines retlige rammer for nationale mindretal. Dette er et af de vigtigste skridt, som Ukraine skal tage i forbindelse med sin ansøgning om EU-medlemskab."

Pressemeddelelser