Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Forum for europæiske mindretalsregioner i Helsinki begyndte med en opfordring: "Giv sproglige mindretal en ny status".

Højt nordpå, stor europæisk scene: I eftermiddag blev det femte forum for europæiske mindretalsregioner officielt åbnet i Helsinki/Helsingfors, Finland.

Arrangementet, der blev organiseret af FUEN (Federal Union of European Nationalities) i samarbejde med det finsk-svenske Folktinget, blev afholdt med omkring 90 deltagere fra mere end 30 europæiske lande. Temaet for arrangementet var "Nordisk mangfoldighed - en formel for økonomisk vækst?".

I deres åbningstaler kom talerne ind på adskillige aspekter af det nordiske samarbejde. Gunvor Kronman, administrerende direktør for det svensk-finske kulturcenter Hanaholmen, hvor forummet afholdes, påpegede, at man skal "udnytte potentialet i netværk og aldrig holde op med at gøre det". Norden bestræber sig også på konstant at opdatere sine politikområder for at uddybe integrationen yderligere - også med hensyn til handel: Det er trods alt meget lettere at sælge noget, hvis man taler kundens sprog.

FUEN-præsident Loránt Vincze sagde i sin åbningstale, at han var glad for at kunne deltage i denne diskussion, som ikke blot handlede om ord, men om konkrete handlinger og håndgribelige resultater af det grænseoverskridende og regionale samarbejde, herunder også de sproglige mindretal. Han påpegede, at denne region er meget vigtig med hensyn til beskyttelse af mindretal, og at resultaterne "viser os og hele verden, at det ikke er en byrde, men et aktiv at lære hinandens sprog. Vi er nødt til at give sproglige minoriteter en ny status, som direkte bidrager til den fremtidige velstand i Europa som helhed", sagde han.

Han mener, at EU forsøger at redefinere sig selv, og at dette giver en ny mulighed for at genoprette forholdet mellem flertal og mindretal. Et af de elementer, som FUEN går ind for i denne debat om Europas fremtid, er grænseoverskridende samarbejde, sagde han.

Sandra Bergqvist, formand for Folktinget, det svensktalende parlament i Finland, talte om betydningen af kommunikation på modersmålet. "Modersmålet giver os mulighed for at nuancere." Som indvandringsland har forskellige kulturer og sprog historisk set altid været repræsenteret i Finland, og derfor er de sproglige mindretal også en del af landets kultur, sagde han. "Ikke desto mindre skal vi fortsat arbejde på at fremhæve disse som styrker." Bergqvist og Folktinget er engageret i at fremhæve det svenske sprog som en succesfaktor for Finland og styrke dets position.

De nordiske landes vision blev præsenteret af Thomas Blomqvist, minister for ligestilling og nordisk samarbejde i det finske parlament: "Norden skal blive den mest bæredygtige og bedst integrerede region i verden inden 2030." Det er ikke kun de fem nordiske stater, men også de selvstyrende regioner Færøerne, Grønland og Åland, der arbejder i den retning.

"Ja, nordisk mangfoldighed er en faktor for økonomisk vækst", svarede den finske justitsminister Anna-Maja Henriksson som svar på det indledende spørgsmål og påpegede, at de nordiske lande tilsammen er en vigtig aktør i den globale økonomi, og at de alene af den grund vil fortsætte med at uddybe samarbejdet. "Med hensyn til sproglige rettigheder betragtes Finland som en global rollemodel, men i praksis er det ikke altid ideelt gennemført." Derfor er man i øjeblikket ved at udarbejde en ny national sprogstrategi, som vil omfatte retten til tjenesteydelser på modersmålet.

Endelig understregede Bertel Haarder, formand for Nordisk Råd og medlem af det danske folketing: "Minoriteter skal altid ses som en rigdom og aldrig som et problem." Han nævnte det tysk-danske grænseland som et vellykket eksempel på grænseoverskridende samarbejde.

Baggrund:

"Forum of European Minority Regions" blev grundlagt af FUEN (Federal Union of European Nationalities) som et sted for samarbejde og netværksdannelse. Målet er at øge de enkelte regioners politiske vægt og at få større indflydelse på europæisk politik gennem en fælles fremtræden. Desuden giver forummet mulighed for udveksling og analyse af status quo med hensyn til mindretalsrettigheder og for at lære af eksempler på best practice.

Pressemeddelelser