Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Første møde i det nye FUEN-præsidium omhandler principperne for mindretalsorganisationen

Den 12. oktober 2022 holdt det nyvalgte præsidium for Federal Union of European Nationalities (FUEN) sit første online præsidiemøde. I mødet deltog præsident Loránt Vincze, vicepræsidenterne Bahne Bahnsen, Bernard Gaida, Nabi Ibraimtzik, Olivia Schubert og Gösta Toft samt YEN-præsident Andor Barabás.

Hovedemnet for mødet var det åbne brev fra FUEN's ærespræsident Hans Heinrich Hansen og det åbne brev fra Mindretalsrådet i Tyskland, der sætter spørgsmålstegn ved FUEN's uafhængighed og dets engagement i demokrati og menneskerettigheder. I den forbindelse vedtog FUEN's præsidium også en officiel erklæring.  

"Alle, der er samlet i Federal Union of European Nationalities og dens medlemsorganisationer, er forpligtet til frihed, demokrati og retsstatsprincippet, åbenhed, gennemsigtighed og gensidig respekt, som det fremgår af FUEN's charter fra 2006. Vi fordømmer alle krænkelser af frihed, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet", sagde Loránt Vincze på mødet.

Han tilføjede, at FUEN's styrke ligger i dens mere end 100 medlemsorganisationer. "De kommer fra hele Europa, fra mange forskellige lande og har forskellige baggrunde. De kan alle frit udtrykke deres politiske holdninger, og vi anerkender deres ret til at udtrykke og repræsentere dem, når de ønsker det. Vi værner om de demokratiske principper om ytringsfrihed og meningsfrihed. Men det, der samler alle disse organisationer i FUEN, er beskyttelsen af mindretal. De har alle forenet sig under FUEN i de sidste 70 år for at arbejde for mindretals rettigheder, og jeg er sikker på, at de vil fortsætte med at gøre det", sagde præsidenten.

FUEN's vicepræsident Bahne Bahnsen, der er ansvarlig for økonomien i Præsidiet, forklarer: "For lidt mindre end ti år siden stod FUEN økonomisk set på meget usikker grund. I den periode var der flere situationer, hvor vi var på grænsen til konkurs. For seks år siden, da det lykkedes os at tiltrække midler fra den ungarske Bethlen Gábor Foundation, formåede vi at stabilisere FUEN og sætte det på et finansielt sikkert grundlag." Samtidig understreger han, at "FUEN aldrig har oplevet nogen politisk indblanding i sit arbejde for mindretallene i Europa fra den ungarske sponsor". Hvis det nogensinde havde været tilfældet, ville Præsidiet have reageret straks, da dets troværdighed ellers ville være blevet skadet. 

"Ligesom alle andre midler, som vi modtager, og som vi er meget taknemmelige for, investerer vi i strukturer og projekter, der tjener til at anerkende de autoktone nationale mindretal, etniske grupper og regionale sprogsamfund og dermed bidrager til at sikre, at et "mangfoldighedens Europa" ikke forbliver en tom floskel", sagde Bahnsen. "I sin 70-årige historie har FUEN aldrig været i en så god finansiel situation og så uafhængig som i dag."

Gösta Toft, vicepræsident for FUEN og ansvarlig for beslutningsforslag, belyste endnu en gang den sædvanlige procedure for beslutningsforslag og begrundelsen for at afvise det beslutningsforslag, som mindretalsrådet havde indgivet med kort varsel: "Beslutningsforslag skal indsendes ti uger i forvejen. Efter denne frist kan der indgives uopsættelige forslag, og præsidiet træffer afgørelse om deres vedtagelse. Mindretalsrådets resolution blev indgivet fredag den 23. september 2022, en uge før delegeretforsamlingen, og blev enstemmigt forkastet på et online-møde i præsidiet mandag den 26. september 2022, bl.a. fordi den blev indgivet for sent, og fordi Mindretalsrådet som organisation ikke er medlem af FUEN. Fristen er ikke blot en formalitet: Vores medlemsorganisationer skal have mulighed for at behandle resolutionerne i god tid inden forsamlingen og kunne handle i overensstemmelse hermed", sagde Toft. 

Han understregede, at Præsidiet står samlet bag denne beslutning og inviterer medlemmerne af mindretalsrådet til dialog. "Vi har opnået meget for mindretalsbeskyttelse i Europa tidligere, men der er stadig mange udfordringer, der skal overvindes - vi ønsker at overvinde dem for og sammen med vores medlemsorganisationer og fortsat optræde som en stærk, forenet stemme for mindretalsbeskyttelse i Europa," sagde Gösta Toft. 

Det nyvalgte FUEN-præsidium, som blev demokratisk valgt af de delegerede og dermed fik FUEN-medlemsorganisationernes tillid, påbegynder sit arbejde. I de kommende måneder vil der blive truffet mange vigtige beslutninger og igangsat mange projekter vedrørende mindretals rettigheder på europæisk plan. Alle medlemmer af præsidiet er enige om, at de vil se positivt på fremtiden og repræsentere FUEN som en stærk og uafhængig organisation.

Pressemeddelelser