Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

FUEN's delegerede forsamling stemmer om en resolution angående Ukraine, beslutninger om kongres 2023 og EUROPEADA 2024

På kongressen i Berlin lørdag den 1. oktober 2022, vedtog FUEN's delegeretforsamling en hovedresolution om krigen i Ukraine, og de globale og europæiske rammer for beskyttelse af mindretal.
"Vi fordømmer den russiske angrebskrig og krigsforbrydelser og understreger, at det af hensyn til samhørighed og konfliktløsning og -forebyggelse er vigtigt at beskytte og støtte alle mindretal, der lever i landet", står der i meddelelsen. I den understreger FUEN "vigtigheden af at understrege mindretallenes tilhørsforhold til Ukraine, og værdsætte deres deltagelse i forsvaret af landet", kombineret med en opfordring: "Der bør ikke gøres forsøg på at marginalisere mindretal". Med henblik på fremtiden hedder det i udtalelsen, at "støtten til Ukraine fra de mindretal, der bor i landet efter krigens afslutning, bør føre til en ny mindretalspolitik i Ukraine, der giver alle mindretal, der bor i Ukraine, rettigheder på grundlag af de europæiske konventioner om menneskerettigheder og mindretal". Samtidig bør de ukrainske mindretal inddrages på lige fod i planerne for genopbygning og udvikling af Ukraine.
På baggrund af 30-årsdagen for FN's erklæring om mindretal udtrykker den bekymring over, at "mindretalsspørgsmål har stået meget lavt på FN's dagsorden i det seneste årti". Det opfordrer derfor FN til at "forny sin indsats for at beskytte og fremme mindretallenes rettigheder i hele verden".


Resolutionen kritiserer også det, som FUEN mener er utilstrækkeligt i det europæiske system til beskyttelse af mindretal, især afvisningen af SafePack-initiativet for mindretal. Mindretalsrettigheder er ikke udelukkende et nationalt anliggende. FUEN opfordrer EU-institutionerne til at skabe en omfattende juridisk ramme for mindretalsrettigheder.

FUEN vedtog også ni resolutioner*:

 • om situationen for det makedonske mindretal efter parlamentets beslutning om en territorial reform i Albanien
 • om anerkendelse af det tyrkiske mindretal på Dodekaneserne (Grækenland)
 • om beskyttelse og fremme af det catalanske sprog i Spanien
 • om Grækenlands krænkelse af det tyrkiske mindretals rettigheder og frihedsrettigheder i Vestthrakien
 • om lukning af russiske skoler og børnehaver i Estland
 • mod begrænsning af modersmålsundervisningen og diskrimination af det tyske mindretal i Polen
 • om udryddelsen af det græsk-ortodokse mindretal og konsekvenserne for deres velfærdsinstitutioner i Tyrkiet
 • om de mesketiske tyrkers tilbagevenden til Georgien
 • om den parlamentariske repræsentation af det slovenske mindretal i Italien

 

Hvor vil FUEN-kongressen blive afholdt i 2023? I Berlin blev der også truffet en beslutning om dette: Næste år er tyskerne i Ungarn vært for det største møde mellem europæiske nationale mindretal og sproggrupper i Pécs/Fünfkirchen i Ungarn.
Efter succesen med dette års EUROPEADA, som fandt sted i Kärnten/Koroška, stemte delegeretforsamlingen også om det næste sted for EM i fodbold for nationale mindretal og sproggrupper. "De fire mindretal i grænseregionen er gået sammen om at fuldende det europæiske sommerm eventyr i 2024", meddelte Anders Kring (Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger, SdU). I 2024 vil danskerne i Tyskland, friserne, de tyske sintier og romaer og tyskerne i Danmark arrangere EUROPEADA i det tysk-danske grænseområde parallelt med det officielle UEFA EM i fodbold, som også finder sted i Tyskland i sommeren 2024.
Sidst men ikke mindst blev nye medlemsorganisationer budt velkommen til FUEN. Associerede medlemmer var: Rumænernes nationale selvstyre i Ungarn, Frisisk Råd Sektion Nord (Tyskland), Slovenian Business and Cultural Association (Italien) og den montenegrinske sammenslutning ZGCA Elbasan (Albanien). Desuden blev der optaget to nye støttemedlemmer: "Unser Land" (alsaciere i Frankrig) og den makedonske bevægelse til fremme af modersmålet Krste Misirkov (det makedonske mindretal i Grækenland). Den catalanske organisation Plataforma per la Llengua blev opgraderet fra støttemedlem til associeret medlem. Det fulde medlemskab af Magyar Közösség Pártja (MKP) blev overført til Szövetség Aliancia (Ungarn i Slovakiet).


*Alle resolutioner vil snart blive offentliggjort på fuen.org.

Pressemeddelelser