Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN fordømmer nedskæringer i finansieringen af undervisning i mindretalssprog i Polen

FUEN er dybt forarget over den ændring til budgetloven for 2022, som det polske parlaments Sejm vedtog fredag den 17.12.2021, og som indebærer en betydelig nedskæring på 39,8 millioner zloty (ca. 10 millioner euro) i uddannelsesstøtte til undervisning i mindretalssprog. Nedskæringen berører primært undervisningen i tysk som mindretalssprog, men kan få lige så alvorlige konsekvenser for undervisningsmulighederne for de andre anerkendte mindretal i Polen.

Det tyske mindretal i Polen har ret til at få deres modersmål fremmet i det offentlige skolesystem, så det fortsat er en væsentlig del af deres kulturelle identitet. På grundlag af den rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal, som Polen har ratificeret, og chartret om beskyttelse af regionale sprog og mindretalssprog har tyskerne i Polen som et autoktont nationalt mindretal ret til denne nødvendige støtte. Kun ved hjælp af denne statslige støtte er det muligt at opretholde undervisningen i tysk som mindretalssprog. Hvis nedskæringen af støtten fastholdes som planlagt, vil det være et nyt og dybt slag mod medlemmerne af det tyske mindretal i Polen.

I et officielt brev til medlemmerne af det polske senat udtalte talsmand for AGDM og formand for VDG's bestyrelse, Bernard Gaida: "Denne reduktion af uddannelsesstøtten betyder først og fremmest en forringelse af uddannelsesniveauet for vores børn, yderligere generationer af polske statsborgere, der tilhører nationale og etniske minoriteter. Disse foranstaltninger kan påvirke fremtiden for mange skoler beliggende i landdistrikter i regioner med mindretal"

FUEN's præsident Loránt Vincze er forfærdet over nedskæringerne i finansieringen og udtaler: "Det er uforståeligt, at et nationalt mindretal skal fratages midlerne til at tilegne sig sit modersmål og dermed grundlaget for dets fortsatte eksistens og udvikling af sin identitet." Han forsikrer det tyske mindretal om den størst mulige støtte fra FUEN's præsidium: "FUEN vil støtte det tyske mindretal i Polen med alle til rådighed stående midler og vil tage dette spørgsmål op i de politiske forhandlinger på højeste niveau. Vi mener ikke, at rettighederne og finansieringen af de nationale mindretal, der bor i Polen, bør kompromitteres af bestræbelser på at øge støtten til polske befolkningsgrupper i udlandet."

FUEN opfordrer de politiske ledere i Republikken Polen til at ændre de planlagte nedskæringer i finansieringen og sikre, at tyskundervisningen for medlemmer af det tyske mindretal kan fortsætte.

 

Pressemeddelelser