Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Det Europæiske Dialog Forum har holdt sit første møde i 2022

FUEN's Europæiske Dialogforum (EDF) afholdte onsdag den 12. januar 2022 et onlinemøde. Med Jens A. Christiansen som formand drøftede medlemmerne af FUEN's organ, der beskæftiger sig med organisationens politiske repræsentation, den aktuelle udvikling i deres samfund.

Jens A. Christiansen nævnte SSW's historiske succes ved valget til Forbundsdagen: "Det er positivt for alle mindretal i Europa, at vi nu har en stemme i Forbundsdagen." Sterica Fudulea præsenterede initiativet til at gøre den 23. maj til den officielle dag for det armenske samfund i Rumænien. Dette initiativ er nu forelagt det rumænske parlament, som vil stemme om det i februar. Bernard Gaida talte om problemer, såsom den polske regerings planer om at skære ned på midlerne til tyskundervisning i skolerne, og sagde, at han håbede, at Senatet i sidste ende ville afvise dette. Han nævnte også, at denne situation også bekymrer de andre mindretal i Polen, da den samme lov gælder for samtlige mindretal. Han bad om støtte fra FUEN og EDF i denne sag.

Dóra Szilágyi fra Den Demokratiske Alliance af Ungarere i Rumænien talte om bruddet på regeringskoalitionen og dannelsen af en ny koalition i december, hvor RMDSZ kunne beholde sine tre ministerier. Blandt de resultater, der er opnået i den seneste periode, nævner hun den øgede finansiering af nye børnehaver, finansiering af mindretalskulturinstitutioner og dekreterne, der tillader brugen af lokale symboler. Hun talte også om forberedelserne til den nationale folketælling, som begynder om nogle få måneder.

FUEN-præsident Loránt Vincze informerede medlemmerne om den seneste udvikling i Minority SafePack-initiativets retssag mod Europa-Kommissionen. Han påpegede også, at FUEN var blevet inviteret til dialogen med de interesserede parter om tilgængelighed af audiovisuelt indhold, hvilket viste FUEN's voksende indflydelse, da Kommissionen også anerkendte paraplyorganisationen som repræsentant for de nationale mindretal i Europa.

De to planlagte FUEN-arrangementer i forbindelse med "Konferencen om Europas fremtid" og mulighederne for samarbejde med Europarådet om henstillingerne om charteret for regionale sprog og mindretalssprog blev også drøftet på mødet. Der blev ligeledes talt om aktiv deltagelse i møderne i den tværpolitiske gruppe om traditionelle mindretal, nationale fællesskaber og sprog og om FUEN's repræsentation ved forskellige arrangementer.

Blandt de deltagende EDF-medlemmer var Loránt Vincze, præsident for FUEN, ungarer fra Rumænien, Andor Barabás, præsident for Ungdom for Europæiske Nationaliteter (YEN), ungarer fra Rumænien, Jens A. Christiansen fra Sydslesvigsk Forening (SSF) fra Tyskland, Sterica Fudulea fra det armenske samfund i Rumænien (Fara Armãneascã dit România), Bernard Gaida fra Federation of German Socio-Cultural Societies in Poland (VDG), Dóra Emese Szilágyi på vegne af Democratic Alliance of Hungarians in Romania (RMDSZ) og det nye medlem Christoph Graf, næstformand for YEN, Sorbs fra Tyskland. FUEN's vicepræsident Gösta Toft, generalsekretær Éva Pénzes og politisk rådgiver Johan Häggman deltog også i mødet.

 

Pressemeddelelser