Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority Monitor præsenterer Tetovos forum for social dialog og samarbejde - som et eksempel på best practiceHos FUEN siger vi ofte, at mindretal kan lære meget af hinanden. At præsentere best practice-cases fra hele Europa kan ofte også fremme forholdet

Hos FUEN siger vi ofte, at mindretal kan lære meget af hinanden. At præsentere best practice-cases fra hele Europa kan ofte også fremme forholdet mellem mindretal og flertalsbefolkninger i andre regioner. Det var tilfældet med "Tetovo Forum for Social Dialogue and Cooperation" fra Nordmakedonien, som blev præsenteret i Minority Monitor.

I oktober 2016 besøgte repræsentanter for romaernes demokratiske udviklingsforening SONCE og kommunen Tetovo i Nordmakedonien delstaten Slesvig-Holsten for at lære om mangfoldighedsledelse i Tysklands nordligste delstat, som er kendt for sine gode mindretalspolitikker. Studiebesøget, som blev organiseret og afholdt af FUEN, var en del af projektet "Minorities in the Western Balkans", som blev gennemført i samarbejde med Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Schleswig-Holstein Statskancelli og European Centre for Minority Issues (ECMI). Under møderne med mindretal og offentlige embedsmænd lærte deltagerne om deres erfaringer med eksisterende institutioner og praksis. De var i stand til at udveksle synspunkter og meninger og diskutere emner af fælles interesse.

Ved at reflektere over situationen og behovene hos de forskellige interessenter i deres kommune, konkluderede Tetovo-teamet, at det er yderst vigtigt at etablere en struktur for dialog og samarbejde mellem offentlige myndigheder og mindretal, samt at fremme samarbejdet mellem de forskellige mindretalsorganisationer i kommunen.

Inspireret af den slesvig-holstenske model for DialogForumNorden udviklede interessenterne, støttet af projektpartnerne, en handlingsplan. NGO'en SONCE's initiativ fik fuld opbakning fra Tetovos borgmester og kommunen, og den 13. december 2017 underskrev parterne et aftalememorandum om at oprette en platform for social dialog og samarbejde - Tetovo Forum for Social Dialogue and Cooperation.

Minority Monitor præsenterer succeshistorien om realiseringen af denne idé og fremhæver ligheder og forskelle mellem DialogForumNord og dets modstykke i Nordmakedonien. Man kan læse om hele forløber her!

Pressemeddelelser