Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

Grænseløst medieforbrug: Reform af geoblocking - FUEN mødes med film- og tv-branchen

Det er til besvær for mange: Mens vi kan bevæge os rundt i et Europa uden grænser (medmindre der er en pandemi) og ligeledes handle online, er der ofte en barriere når det gælder adgang til film og tv-programmer - "ingen adgang", eller også er tilbuddet slet ikke tilgængeligt. Det er det, der kaldes geoblocking: multimedieindhold på internettet er kun tilgængeligt regionalt, normalt inden for et lands grænser. Hvis man ønsker at streame den tyske "Tatort" i mediebiblioteket i Danmark, kan man ikke få adgang til den. Selv med betalte platforme som Netflix varierer udbuddet meget fra land til land: Mens seerne i Tyskland f.eks. har adgang til 43,1 % af de film, der er tilgængelige online i EU, er det i Slovenien kun 0,3 %.

Teknisk set fungerer det via IP-adressen, som tildeler brugere til et land ligesom en postadresse. Hvis du ringer ind fra det "forkerte" land, dvs. et land, der ikke er aktiveret til brug af indholdet, træder blokaden i kraft.

Dette er problematisk for alle flersprogede mennesker, der gerne vil bruge medier på et andet sprog end deres modersmål, men især for medlemmer af nationale mindretal og sprogsamfund: de taler ofte et sprog, der er majoritetssprog i et andet europæisk land. Grænserne har flyttet sig i Europa i løbet af historien, men sprogene er for det meste forblevet de samme - derfor findes der i dag mange af disse sprogsamfund, der taler et andet sprog end det dominerende nationale sprog, som er i flertal. Der bor mange millioner mennesker i Europa, som har et modersmål, der er anerkendt i deres land, men som er et mindretalssprog. For blot at nævne et af mange eksempler: Sydtyrol, som hører til Italien, har 500.000 tysktalende indbyggere.

Men da deres befolkning inden for et land ofte er for lille til at opbygge deres eget fuldt udbyggede medielandskab, er disse mennesker afhængige af medierne i nabolande, der taler samme sprog. Uden adgang til det audiovisuelle indhold fra nabolande, der taler samme sprog, er det meget vanskeligt for medlemmer af nationale mindretal at bevare og udvikle deres modersmål og kultur.

Især for børn spiller medierne en vigtig rolle i sprogtilegnelsen. Mediebilleder: Pixabay

Derfor har paraplyorganisationen for mindretal, FUEN, Federal Union of European Nationalities, i mange år kæmpet for at forbedre den grænseoverskridende adgang til audiovisuelt indhold inden for rammerne af Minority SafePack-initiativet. Nu sker der endelig noget: Europa-Kommissionen har indledt en dialog med de berørte parter, som skal behandle mulighederne for at liberalisere adgangen til audiovisuelt indhold på flere møder frem til marts 2022. Dialogen drejer sig specifikt om audiovisuel underholdning - især videostreaming og adgang til tv-selskabernes onlineindhold.

Ifølge EU-Kommissionen skal resultatet af dialogen mellem interessenter fra film- og radio- og tv-branchen og civilsamfundsorganisationer være: "at definere mulige specifikke mål for at øge udbredelsen af audiovisuelle værker i EU". Den har ikke til hensigt at vedtage nye lovgivningsmæssige foranstaltninger, men er baseret på en fælles forpligtelse fra de berørte parters side.

I øjeblikket modsætter film- og radio- og tv-branchen samt kunstnerne sig en liberalisering af den audiovisuelle sektor og dermed en afslutning på den geografiske diskrimination, fordi de ser sig selv som økonomisk dårligt stillet. Men er der mellemliggende løsninger ud over total geoblokering? Det er netop det, som FUEN kæmper for i dialogen. "Hvis vi kunne finde en god løsning sammen med politikerne, ville den europæiske audiovisuelle industri blive et fyrtårn for sproglig mangfoldighed på verdensplan", siger FUEN's vicepræsident Angelika Mlinar, der er organisationens repræsentant ved interessentdialogen i Bruxelles.

 

Tilgængelighed af audiovisuelt indhold - aktuelle fakta:

 • Inden for EU eksporteres europæiske film i gennemsnit til tre lande.
 • I gennemsnit er kun 14 % af filmene tilgængelige i et medlemslands video-on-demand-tjenester.
 • Seerne i Tyskland har adgang til 43,1 % af de film, der er tilgængelige online i EU, mens der f.eks. i Slovenien kun er adgang til 0,3 % af de film, der er tilgængelige online.
 • Eurobarometer-undersøgelse: mere end en tredjedel af internetbrugerne er interesserede i grænseoverskridende adgang til audiovisuelt indhold

Kilde: Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den første kortfristede revision af forordningen om geoblocking (2020)

 

Pressemeddelelser