Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Konference om mindretalspolitik: Succes i Tyskland, skuffelse på EU-plan

Den tyske udvandrer- (Aussiedler) og mindretalspolitik er en succeshistorie, men der mangler stadig en fælles europæisk tilgang - dette blev undersøgt fra mange vinkler på en digital konference i det tyske selskab den 28. oktober. FUEN var repræsenteret af to talere. Formålet med arrangementet var at gøre status over Tysklands politik over for udsatte og mindretal, at placere situationen i en europæisk sammenligning med andre stater og at drøfte perspektiverne for en eventuel europæisk regulering på det politiske område.


"Udvandringspolitik (Aussiedlerpolitik) har været et fokusområde for den tyske regerings indsats i mange årtier", sagde Prof. Dr. Bernd Fabritius, forbundsregeringens kommissær for anliggender vedrørende udvandring og nationale mindretal. Siden 1950'erne har Forbundsrepublikken taget imod mere end 4,5 millioner Aussiedler og Spätaussiedler, og har løbende arbejdet på at forbedre deres situation samt situationen for de tyske mindretal i udlandet og de nationale mindretal i Tyskland.


"En gennemgang af de seneste 30 års mindretalspolitik i Europa viser succeser, men også mange konflikter og tilbageskridt", advarede professor Dr. Jørgen Kühl, formand for bestyrelsen for Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI), i sit foredrag. Som et negativt eksempel nævnte han, at "det innovative Minority SafePack Initiative, som FUEN har fremlagt, stadig ignoreres af EU-Kommissionen".
I den efterfølgende podiumsdiskussion tog repræsentanter for forskellige modelregioner, hvor der fastsættes mindretalspolitiske standarder, stilling. I den forbindelse beskrev FUEN's vicepræsident Daniel Alfreider, viceguvernør i den selvstyrende provins Bolzano-Sydtyrol, de efter hans mening eksemplariske forhold i hans hjemegn, hvor tyskere, italienere og ladiner bor. "Jeg ser et enormt potentiale for modeller og projekter, især på uddannelsesområdet, som vi absolut skal udveksle mellem mindretallene", sagde han. Det er det, som FUEN praktiserer i sin egen arbejdsgruppe for uddannelse, påpegede han.


Skal samlivet i den tysk-danske grænseregion tjene som international model? Dette spørgsmål blev indgående drøftet. "Modellerne fungerer kun, hvis staterne vil være med", understregede Jan Diedrichsen, leder af den slesvig-holstenske delstatsparlaments repræsentation ved Den Europæiske Union i Bruxelles. Han advarede mod at tale om en eksemplarisk mindretalspolitik alene på grundlag af et godt grænseoverskridende samarbejde. Samtidig sagde han, at Kommissionen endelig har en pligt til at sikre den kulturelle og sproglige mangfoldighed på europæisk plan, og at dette ikke blot kan afvises med henvisning til et grænseoverskridende samarbejde.


"Forankringen af mindretalsrettigheder på EU-niveau er af enorm relevans - og vi holder fast ved kravene som er rejst i 'Minority Safepack Initiative'," krævede FUEN's vicepræsident Dr. Angelika Mlinar til sidst. I sin præsentation forklarede hun det europæiske borgerinitiativ "Minority SafePack", som blev underskrevet af mere end 1,2 millioner EU-borgere, men som på trods af den brede opbakning blandt den europæiske befolkning, i år blev afvist af Europa-Kommissionen. FUEN er i øjeblikket i en klagesag, og der forventes at foreligge en afgørelse fra EF-Domstolen ved udgangen af 2022.


På EU-plan betragtes mindretalspolitik kun under overskriften antidiskrimination, selv om der er stadig flere og flere, der kræver en specifik regulering af mindretalspolitiske spørgsmål i EU. Europa-Kommissionens politiske ansvarlige for MSPI, Nikolaus von Peter, udtalte følgende om MSPI: "Kommissionen har kun et begrænset kompetenceområde. EU-traktaten nævner allerede udtrykkeligt beskyttelsen af mindretal som en af sine kerneværdier. Vi mener, at vi allerede er nået ret langt, og at der ikke er behov for yderligere tiltag på nuværende tidspunkt."


Angelika Mlinar og Hartmut Koschyk, tidligere parlamentarisk statssekretær og næstformand for det tyske selskab, var uenige: "Politiken ser sig selv som en skabende kraft både internt og eksternt. Kommissionen bør være mere modig i dette spørgsmål", krævede han. "At betragte beskyttelsen af mindretal udelukkende ud fra et antidiskriminationssynspunkt er ikke realistisk nok for mig.

Pressemeddelelser