Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Arbejdsgrupper

FUEN har på nuværende tidspunkt fem arbejdsgrupper; det første blev grundlagt for 27 år siden, mens det seneste blev stiftet i 2018.

Med støtte fra hovedorganisationen giver arbejdsgrupperne FUEN’s medlemsorganisationer mulighed for, at beskæftige sig med specifikke emner, der vedrører deres egne behov og udfordringer.

Arbejdet bygger på de møder, som hvert af de fem arbejdsgrupper gennemfører to gange om året: under FUEN-kongressen og ved seminarer eller årsmødet, som strækker sig over flere dage og som organiseres i samarbejde med et af FUEN’s medlemsorganisationer.

Baseret på solidaritetsprincippet er arbejdsgruppernes mål, at styrke netværket af mindretal, fremme udvekslingen af ideer, samle og forene fagviden, udvikle løsningsstrategier og dermed fremme de autoktone mindretals arbejde i Europa.

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM)

Med udgangspunkt i et initiativ fra det tyske Indenrigsministerium (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat), besluttede de tyske fællesskaber i 1991, at stifte deres egen arbejdsgruppe under paraplyorganisationen FUEN, for derved at forme deres autonome profil, udveksle fælles interesser og skabe deres egne projekter.
Arbejdsgruppen for tyske mindretal (Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten) i FUEN repræsenterer den største sproggruppe, hvilket uden tvivl spiller en afgørende rolle i udformningen af vores organisation. Som moderstat påtager Tyskland sig sin rolle og sit ansvar overfor de tyske samfund i hele Europa. De tyske organisationer varetager rollen som brobyggere mellem Tyskland og deres respektive hjemlande.

Antal medlemsorganisationer: 25 (22 fulde medlemmer, 3 tilknyttede medlemmer)

Talsmand for arbejdsgruppen: Bernard Gaida

agdm.fuen.org


Arbeitsgemeinschaft Slawischer Minderheiten (AGSM)

Arbeitsgemeinschaft Slawischer Minderheiten, blev grundlagt under FUEN i 1996 og omfatter mere end 20 organisationer. Arbejdsfællesskabet (AGSM) er efter AGDM, den andenstørste arbejdsgruppe, som engagerer sig for de slaviske mindretal i Europas interesser og ønsker.
Arbejdsgruppen fungerer ikke kun som brobygger mellem mindretalsgrupperne, men de fremmer ligeledes samarbejdet mellem de lande, hvor mindretallene lever.


Antal medlemsorganisationer: 26 (13 fulde medlemmer, 13 associerede og støttende medlemmer samt paraplyorganisationer).

Talskvinde for organisationen: Angelika Mlinar

https://agsm.fuen.org/ 


Arbeitsgemeinschaft Türkischer Minderheiten/ Gemeinschaften (TAG)

Arbeitsgemeinschaft Türkischer Minderheiten/Gemeinschaften (TAG) har gjort det til deres mål, at støtte de tyrkiske mindretal/grupper, som er spredt udover et bredt geografisk område fra Kaukasus til Balkan.
FUEN TAG sekretariatet bliver i øjeblikket styret af Federation of Western Thrace Turks in Europe (ABTTF), som har sit hovedsæde i Tyskland.


Antal medlemsorganisationer: 11

Talsmand for arbejdsgruppen: Halit Habip Oğlu

http://tag.fuen.org/

 

Arbejdsgruppen Non-Kin-State

Arbejdsgruppen Non-Kin-State afholdt sit første officielle møde i Rom, Italien i november 2017. Målet med arbejdsgrupper er, at give mindretal uden „moderstat“ mulighed for, at kunne føre en frugtbar dialog og styrke disse mindretals forbindelser.


Antal medlemsorganisationer: 22

Talsmand for arbejdsgruppen: Bahne Bahnsen

nks.fuen.org

 

Arbejdsgruppen for uddannelse

Det første møde i arbejdsgruppen for uddannelse, fandt sted i maj 2018 i Flensborg, hvor 14 organisationer deltog. Arbejdsgruppens fokus ligger på udveksling af erfaringer, problemer og god praksis med henblik på retten til uddannelse på modersmålet og systemerne i mindretalsskolerne.


Antal medlemsorganisationer: 14

Talsmand for arbejdsgruppen: Daniel Alfreider

 

Pressemeddelelser