Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Når nye verdener åbner op - Arbejdsgruppen for uddannelse (AG Bildung)'s årlige konference gav inspiration og spændende perspektiver

"Investeringer i uddannelse har enorme økonomiske fordele. En euro, der investeres, giver op til 16 gange så mange fordele." Peter Kaiser, guvernør i Kärnten/Koroška, gjorde dermed allerede fra starten klart, hvor relevante de emner er, der drøftes på dette års årsmøde i FUEN-arbejdsgruppen for uddannelse den 16.-19. oktober 2022 i Klagenfurt/Celovec, Østrig.

Hovedvægten blev lagt på førskoleundervisning, som har en livsformende karakter generelt, men i endnu højere grad for mindretalssamfund. Hvilke skikke og sange vokser barnet op med? Hvilke sprog kommer han eller hun naturligt i kontakt med? En stor del af disse afgørende spørgsmål arbejdes der med i børnehave- og grundskolen, og derfor har arbejdsgruppen om uddannelse længe arbejdet intensivt med denne aldersgruppe.

22 repræsentanter fra otte mindretal og syv lande benyttede sig af muligheden for at indgå i en personlig udveksling på den årlige konference og få et spændende indblik i uddannelsesstrukturerne i det slovenske mindretal i Kärnten/Koroška. Især var deltagerne glade for besøgene hos eksperter på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Først teori, så praksis: Efter at den regionale skoleinspektør Sabine Sandrieser havde præsenteret mindretalsskolesystemet i Kärnten, tog deltagerne på en udflugt til forskellige praktiske eksempler.

I den tosprogede børnehave "Sonce" tilhørende den slovenske skoleforening (Slovensko šolsko društvo), fik gruppen et indblik i organisationen og hverdagen af meget engagerede ledere og lærere. Særligt spændende var beskrivelsen af det sprogpædagogiske rammekoncept, som blev afprøvet, observeret og revideret igen og igen i mange trin - en slags "learning by doing" med det formål at forbedre børnenes sprogtilegnelse, men også deres trivsel. I mere end 20 år har konceptet fungeret som en retningslinje for fremme af to- og flersproget undervisning i grundskoleinstitutioner (børn fra 0 til 6 år) i Kärnten. Gennem løbende videnskabelig dokumentation fra uddannelsesforsker Georg Gombos og hans team fra universitetet i Klagenfurt bliver den professionelt ledsaget og konstant videreudviklet.

Efter den guidede rundvisning på Kärntens musikakademi i Ossiach førte et andet stop på turen gennem det Kärnten-Sloveniske uddannelseslandskab deltagerne til Hermagoras Verein/Mohorjeva družba's tosprogede grundskole - en virkelig alsidig institution, der på samme tid huser et forlag, en tosproget boghandel, en grundskole, et efterskolecenter, et trykkeri og et kollegium. "Vores mål er, at børnene skal beherske begge sprog, tysk og slovensk, når de er ti år gamle," forklarer Dr. Karl Hren, direktør for Hermagoras Association.

I Kärnten spiller samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og videnskab en vigtig rolle. Ema Gračner fra University of Education Burgenland gav et godt indblik i dette i sit foredrag om "Bi- and Multilingualism in Elementary Educational Institutions" (to- og flersprogethed i folkeskolen).

Hun præsenterede også "Kärnten Input Quality Observation Scheme" (KIQOS), et samarbejdsprojekt mellem delstaten Kärnten og Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, som har til formål at forbedre de sprogpædagogiske færdigheder hos fagfolk i Kärntens børnepasningsinstitutioner. Den omfatter gensidig observation og høring af kolleger på grundlag af et kvalitetsskema.

Schließlich wurde bei einer internen Arbeitssitzung über künftige Pläne und Projekte gesprochen. Ein mögliches Thema des nächsten Jahrestreffen könnte der Übergang vom Kindergarten in die Schule sein. Auch ein Pädagog*innenaustausch wurde für 2023 angeregt. Noch in diesem Jahr soll eine Online-Plattform für den Austausch von Best-practice-Beispielen, pädagogischen Konzepten u.a. im Bereich der Minderheitenbildung an den Start gehen.

„Vor allem die Besuche in den Einrichtungen und Gespräche mit pädagogischen Fachkräften waren für alle Teilnehmer*innen eine Bereicherung und Inspiration“, fasst die Koordinatorin der AG Bildung, Bérengère Vogel, die Eindrücke zusammen. Auch der Austausch untereinander habe hervorragend geklappt. „Es hat sich für mich eine Welt eröffnet“, sagte eine Teilnehmerin beim Abschied.

Bildergalerie der Tagung

Fotos: László Mihály

Pressemeddelelser