Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Mindretalsinteresser taget højde for i Europa-Parlamentets betænkning om geoblokering

Europa-Parlamentet vedtog onsdag den 13. december 2023 en rapport om implementeringen af forordningen om geoblokering i det digitale indre marked fra 2018, med vigtig henvisning til situationen for sproglige mindretal og grænseregioner.


Dokumentet påpeger, at borgere, der bor i grænseregioner eller tilhører sproglige mindretal, nogle gange forhindres i at få adgang til indhold på deres modersmål som følge af geoblokering, hvilket kan begrænse deres adgang til kulturelt indhold. Det bemærkes, at væksten i on-demand-indhold og de ændrede forbrugsmønstre for audiovisuelt indhold kan føre til en nytænkning af EU's tilgang til indholdslicenser.

I rapporten opfordrer EP Kommissionen til at foreslå konkrete løsninger, der gør det muligt for forbrugere, især borgere, der bor i grænseoverskridende regioner eller tilhører sproglige mindretal, at få lovlig adgang til forskelligt katalogindhold på tværs af grænserne. EP minder om Kommissionens forpligtelse til at rapportere om evalueringen af forordningen om geoblokering.

Ifølge rapporten har Kommissionen ført en dialog med interessenter inden for audiovisuelt indhold for at fremme cirkulationen af kvalitetsindhold i EU. Ud over repræsentanter for den audiovisuelle sektor var FUEN, paraplyorganisationen for minoriteter, også inviteret til dialogforummet på grund af dens aktiviteter på dette område. Et af punkterne i Minority SafePack Initiative er at sikre bedre adgang til audiovisuelt indhold på minoritetssprog. Dette blev rejst under forhandlingerne. EP anmodede Kommissionen om at fremlægge en rapport til Parlamentet om resultaterne og konklusionerne af dialogen.

Formanden for FUEN, Loránt Vincze, medlem af Europa-Parlamentet, støttede kraftigt rapporten.

FUEN vil gerne takke alle medlemmer af " Den tværpolitiske gruppe om traditionelle mindretal, nationale samfund og sprog" og alle medlemmer af Europa-Parlamentet, som på trods af den audiovisuelle sektors stærke lobbyarbejde mod enhver ændring af status quo for geoblokering repræsenterede mindretallenes interesser under debatten og afstemningen.

Pressemeddelelser