Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Hvordan fungerer flersprogede skoler i Sydtyrol? Nye kortfilm giver indsigter

Det er ikke kun i forhold til landskabet, at Sydtyrol er en helt speciel region - med italiensk, tysk og ladinsk, er der hele tre officielle sprog i nogle områder. Flersprogethed er en del af hverdagen for de fleste mennesker. De tysk- og italiensksprogede skolesystemer eksisterer side om side, og forældre kan frit vælge skole for deres børn. På europæisk plan, anses det sydtyrolske uddannelsessystem for at være et godt eksempel på flersproget undervisning. For at formidle disse indtryk til en bred offentlighed, producerede FUENs arbejdsgruppe for uddannelse i samarbejde med filmskaberen Lukas Pitscheider to kortfilm i serien "Insights" i slutningen af sidste år, som nu har premiere.

Hvad gør din skole så unik? Dette spørgsmål stillede vi til elever, lærere og skoleledere - på den ladinske skole i Abtei/Badia midt i Dolomitterne og på det tysksprogede samfundsfaglige gymnasium i Merano/Merano.

 

Alex fra Abtei/Badia for eksempel, går i femte klasse i den ladiniske grundskole, hvor der undervises på flere sprog på tysk, italiensk og ladinisk. Eleverne er meget bevidste om fordelene ved denne flersprogede undervisning. "Så vil vi have lettere ved at gå på gymnasiet og kan senere blive forskere eller endda astronauter", sagde Alex. " Det er lettere at kommunikere hvis man har mange sprog. Ladinsk bruges som et såkaldt vehiclesprog - dvs. som en hjælp, når nogen har problemer med et af de andre sprog. Omkring 90 procent af befolkningen i Val Badia taler trods alt det ladinske mindretalssprog.

Publikum får også kendskab til metoden "integreret sprogdidaktik": Til hvert emne ser de på, hvilke ord der ligner eller adskiller sig fra de tre, eller, hvis man tilføjer engelsk som fremmedsprog, i alt fire sprog, som børnene lærer her eller allerede behersker. "På denne måde motiverer vi eleverne til at lære forskellige sprog med deres respektive udfordringer", forklarer lærer Miriam Clara i den filmen. "Det hjælper dem med at lære at skifte fra et sprog til et andet hurtigere."

Situationen er noget anderledes i Merano/Merano: Her er befolkningen relativt ligeligt fordelt mellem tysk- og italiensksprogede. På det samfundsfaglige gymnasium, som vi besøgte i forbindelse med optagelserne til filmen, undervises alle fag på tysk. "Vi gør de unge mennesker opmærksomme på, at vi taler en dialekt her, og at allerede det at lære rigssproget er en anden sprogindlæring", forklarer skoleleder Martina Rainer. Hun og hendes kolleger forklarer også, hvorfor unge mennesker bevidst vælger en tysksproget skole, og hvad "det andet sprogår" går ud på.

Kortfilmene skal bruges som en del af FUEN's kulturelle og uddannelsesmæssige arbejde.

Baggrund: Kortfilmserien "Insights" giver et glimt bag kulisserne på uddannelsesinstitutioner for mindretal i Europa. I 2021 blev tre skoler fra den tysk-danske grænseregion allerede portrætteret: den frisisk-danske grund- og folkeskole i Risum-Lindholm, Tyskland, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa, Danmark, og det danske Gymnasium A. P. Møller Skolen i Slesvig, Tyskland.

Pressemeddelelser