Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Det ungarske parlament vedtager en resolution til støtte for MinoritySafePack-Initiative

Ved et møde onsdag den 28. april 2021, vedtog det ungarske parlament næsten enstemmigt (157 stemmer for, 1 imod) en resolution til støtte for MinoritySafePack-Initiative. Resolutionen, der blev foreslået af Samhørighedsudvalget og Udvalget om Nationaliteter, fremhæver de resultater, der er opnået med initiativet - de 1,1 millioner indsamlede underskrifter, den offentlige høring og Europa-Parlamentets beslutning.

"Parlamentet er dybt chokeret over, at Europa-Kommissionen i strid med Europa-Parlamentets beslutning til fordel for MinoritySafePack, som blev vedtaget af et stort flertal, forkastede initiativet i sin helhed og dermed ikke blot ignorerede Europa-Parlamentets udtalelse, men også de europæiske borgeres vilje", står der det i beslutningen. Med sin beslutning er Europa-Kommissionen gået glip af en historisk mulighed for at vise sit engagement over for Europas autoktone mindretal, og for at give tilsagn om støtte og beskyttelse af deres kulturer", nævnes det yderligere i dokumentet.

Desuden erklærer Parlamentet, at det fortsat vil støtte de ungarske samfund i udlandet og de oprindelige nationale mindretal, som udgør næsten 10 % af EU's befolkning. Parlamentet er konsekvent forpligtet til, at beskytte deres identitet, give dem deres individuelle og kollektive rettigheder, deres ret til et hjemland og sikre deres levebrød.

På en online pressekonference, der blev afholdt efter afstemningen i plenarforsamlingen, blev det også meddelt, at alle 19 ungarske amter også har vedtaget en resolution om MSPI. På pressekonferencen takkede FUEN's præsident, MEP Loránt Vincze, det ungarske parlament og de ungarske partier for deres store støtte. Han påpegede, at mere end 80 regionale parlamenter, amtslige og lokale myndigheder, ngo'er og politikere indtil nu har udtrykt deres bekymring over Europa-Kommissionens meddelelse vedrørende MSPI og opfordret Kommissionen til at genoverveje sin beslutning.

Pressemeddelelser