Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

FUEN's delegeret forsamling opfordrer til beskyttelse af mindretal på europæisk plan

"Det har været en ekstraordinær tid, som har krævet en ekstraordinær indsats og fleksibilitet af os," sagde FUEN-præsident Loránt Vincze ved FUEN delegeretforsamlingen 2021 i lørdags i Trieste/Trst, Italien. Vicepræsidenterne Gösta Toft, Vladimir Ham, Angelika Mlinar, Halit Habip Oglu, Bahne Bahnsen, Daniel Alfreider og YEN-formand Andor Barabás fremlagde deres aktivitetsrapporter for forsamlingen. Generalsekretær Éva Pénzes roste FUEN-teamet for deres vellykkede indsats med at omorganisere organisationens aktiviteter, medlemmerne af præsidiet for deres gode samarbejde og hun takkede også de tilknyttede medlemmer og arrangørerne af kongressen.

Arbejdsgruppernes talspersoner præsenterede også deres aktivitetsrapporter, Bahne Bahnsen fremlagde den finansielle rapport, mens juridisk ekspert Thomas Hieber talte om årsagerne til, at Borgerkomitéen og FUEN søgte om annullation af Europa-Kommissionens beslutning om Minority SafePack Initiative.

 

Vedtægter

Der blev også stemt om en række ændringer til FUEN's vedtægter. Under hensyntagen til den oprindelige udgave og dens indhold blev vedtægterne opdateret for at præcisere præsidiets, formandens og generalsekretærens rolle, betingelserne for medlemskab og forretningsordenen.

 

Beslutninger

Forsamlingen vedtog en hovedresolution om fremtiden for de autoktone nationale og sproglige mindretal i Den Europæiske Union. Beslutningen hilser konferencen om Europas fremtid velkommen som en tiltrængt proces med borgerinddragelse og gentager sin store skuffelse over Kommissionens afvisning af initiativet "Minority SafePack". Den opfordrer konferencen om Europas fremtid til, udtrykkeligt at medtage beskyttelsen af nationale og sproglige mindretal og deres kulturer og sprog, som en klar kompetence og forpligtelse i EU's traktater og til at sikre, at overholdelsen af Københavnskriterierne ikke er begrænset til tiltrædelseslandene, men er en forpligtelse for alle medlemsstater. I resolutionen opfordres Kommissionen til at træffe en række foranstaltninger, herunder:

 • fuldt ud at integrere overvågningen af situationen for nationale og sproglige mindretal i sin retsstatsmekanisme;
 • i overensstemmelse med Europa-Parlamentets opfordring til at udvikle en fælles ramme af EU-mindststandarder for beskyttelse af rettighederne for personer, der tilhører mindretal, som er solidt forankret i en retlig ramme, der sikrer demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i hele EU;
 • at indlede og iværksætte et gensidigt forstærkende samarbejde med Europarådet om beskyttelse af nationale og sproglige mindretals rettigheder,
 • at træffe hasteforanstaltninger for at beskytte de truede mindretalssprog i EU
 • at udarbejde en strategi for beskyttelse af sine borgere, der tilhører nationale og sproglige mindretal

Hele resolutionen kan downloades HER.

Der blev også vedtaget fem resolutioner, som FUEN's medlemsorganisationer havde taget initiativ til:

 • om tyrkernes situation på Rhodos, Kos og Dodekaneserne,
 • om Grækenlands krænkelse af det tyrkiske mindretals ret til forsamlingsfrihed i Vestthrakien,
 • om anerkendelse af karpaterusserne/uthenerne som et autoktont nationalt mindretal i Ukraine,
 • om lukningen af russiske skoler i Estland og fængsling af menneskerettighedsaktivisten Sergei Seredenko
 • om fordømmelse af politiets vold mod romaer.

"Hjertelig velkommen til FUEN-familien" blev der sagt til to nye medlemmer: den italienske union (UnioneItaliana), som repræsenterer italienere i Slovenien og Kroatien, og den demokratiske union af tatarer fra Rumænien.

 

Den Italienske Union

repræsenterer de politiske, økonomiske, kulturelle og sociale behov hos det italienske samfund i Slovenien, hvor dets medlemmer bor langs Adriaterhavskysten i det slovenske Istrien, og i Kroatien, hvor der bor italienere fra Istrien, Dalmatien og Slavonien. Den Italienske Union har 31.922 medlemmer, heraf 3254 i Slovenien og 28.668 i Kroatien.

 

Den Tatariske Demokratiske Union (UDT)

har til formål at fremme, bevare og udvikle medlemmernes tyrkisk-tatariske identitet i Rumænien og at fremme den som en integreret del af den rumænske nationale kultur. Organisationen har 5600 medlemmer.

 

Pressemeddelelser