Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN-kongressen 2022 starter den 29. september i Berlin - tilmeld dig nu!

Minoritetssamfund i internationale og regionale konflikter og de fire autoktone nationale mindretal og etniske grupper i Tyskland, er omdrejningspunktet for den 66. FUEN-kongres som finder sted i Berlin. Europas største møde for nationale mindretal og sproggrupper begynder den 29. september, med et åbningsarrangementet i delstaten Brandenburgs repræsentation i Berlin med åbningstaler fra Dr. Jutta Jahns-Böhm, statssekretær i delstaten Brandenburg, Gitte Hougaard-Werner, formand for Forbundsrepublikken Tysklands mindretalsråd, Natalie Pawlik, medlem af den tyske forbundsdag og forbundsregeringens ansvarlige for ”Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten”, en tale af FUEN-præsident Loránt Vincze, medlem af Europa-Parlamentet, og en videohilsen fra Roberta Metsola, præsident for Europa-Parlamentet.

Efter åbningstalerne følger BundesTalks - en diskussion om mindretalsrettigheder med medlemmer af Forbundsdagen - og en paneldebat med titlen "Overlevelses og håb - mindretal i regionale, nationale og internationale væbnede konflikter". FUEN-prisen vil også blive overrakt på kongressens første dag.

Den følgende dag fortsætter kongressen på H4 Hotel Alexanderplatz med panelet "Mit sprog, min identitet" om de fire autoktone, nationale mindretal og etniske grupper i Tyskland og Rådet for Mindretal (Minderheitenrat), som er vært for dette års FUEN-kongres. Rådets arbejde består primært i at fremme og beskytte rettighederne og interesserne for de fire autoktone nationale mindretal i Tyskland, nemlig friserne, danskerne, de tyske sinti og romaer samt de lusatiske sorber. Det repræsenterer mindretallenes interesser og fungerer som bindeled mellem forbundsregeringen og den tyske forbundsdag.

Programmet omfatter også de årlige møder i FUEN-arbejdsgrupperne, møder med medlemmer af Forbundsdagen, et besøg i rigsdagens kuppel og mindesmærket for Europas Sinti og Romaer, der blev myrdet under nationalsocialismen. Dagen vil blive afsluttet med det traditionelle Minority Market, hvor alle deltagere vil få mulighed for uformelt at lære andre mindretal at kende.

Delegeretforsamlingen, hvor det nye FUEN-præsidium skal vælges, finder sted lørdag den 1. oktober.

Tilmelding er nu åben på den officielle kongreshjemmeside (congress2022.fuen.org). Her finder du også det detaljerede program, oplysninger om mødesteder, overnatningsomkostninger og alt, hvad du har brug for at vide for at deltage i kongressen i Berlin.

Tilmeldingsfristen er den 10. september 2022!

Kongressen for Den Føderale Union af Europæiske Nationaliteter (FUEN) er blevet organiseret årligt siden 1949. Den arrangeres af paraplyorganisationen, i samarbejde med værtsmindretallene, og er dedikeret til de europæiske minoriteters problemer samt til de respektive værtsminoriteters særlige situation og aktiviteter. Med ca. 200 deltagere fra mere end 30 lande er FUEN-kongressen det største møde for autoktone, nationale mindretal i Europa - med tilsvarende europæisk karisma og synlighed. Ud over FUEN's medlemsorganisationer og partnere deltager også personligheder fra politik, videnskab, kultur og medier. I 2021 fandt FUEN-kongressen sted i Trieste/Trieste, Italien.

 

Pressemeddelelser