Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN-kongres 2021: "Mangfoldighed er i hjertet af Europa".

Hvordan ser fremtiden ud for den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa? Dette spørgsmål var omdrejningspunktet for det første panel på FUEN-kongressen i Trieste/Trst, Italien. Med journalist Ivo Jevnikar som ordstyrer, talte Tatjana Rojc, senator i det italienske parlament, François Alfonsi, medlem af Europa-Parlamentet fra Korsika, professor Fernand de Varennes, FN's særlige rapportør om mindretalsspørgsmål, og FUEN præsident Loránt Vincze, om udfordringer og målsætninger i mindretalspolitikken.

Der er sket meget i det sidste årti, men der er stadig mange arbejdsopgaver- det gav alle udtryk for. Tatjana Rojc talte om slovenernes situation i Italien og beklagede, at der indtil videre ikke er ligeværdig behandling. "Der har været en lov herom i 20 år, men den er stadig ikke fuldt ud gennemført." Et vigtigt anliggende, som det slovenske samfund i Italien kæmper for, er skoleundervisning på slovensk i regionen Friuli Venezia Giulia.

François Alfonsi talte for beskyttelse af den sproglige mangfoldighed. Han stammer selv fra Koriska og understreger: "Korisk blev brugt, allerede før Korsika hørte til Frankrig". På denne baggrund, sagde han, er det en skandale, at staten i dag begrænser brugen af sproget, ja, endda forbyder det. "Mangfoldighed er kernen i Europa og en stor ressource." For at opnå succes, opfordrede Alfonsi medlemmerne til at følge en fælles strategi i dette spørgsmål. "Vores sprog er en immateriel arv. Sprogene skal vedligeholdes og må ikke udsættes for fare."

Med et temmelig pessimistisk blik så Fernand de Varennes på status quo: Hate-speech på internettet er for det meste rettet mod mindretal, uddannelsesinstitutioner er elimineret, statsløse mennesker har stadig næsten ingen rettigheder, og de fleste krige og konflikter i verden rammer mindretal. "Mange mennesker benægter simpelthen, at minoriteter er sårbare, og gør intet for at imødegå dette". Han opfordrede staterne til at gøre mere for at integrere minoriteter. Alle mennesker skal behandles med lige stor værdighed, sagde han. "Vi er nødt til at fremhæve vores mangfoldighed mere, rose den, se fremskridtene bag den, være stolte af den og fejre den."

Loránt Vincze så igen tilbage på det afviste Minority SafePack-Initiative og analyserede årsagerne. "Spørgsmålene i den er meget følsomme og naturligvis vanskelige at tage fat på." Nogle stater i EU-alliancen har historiske bekymringer og er stadig meget knyttet til et paradigme fra det 18. århundrede, hvor princippet om "ét sprog, ét folk" var gældende. Den mangfoldighed, der findes i dag, og viljen til at fremme den, er ikke velkommen alle steder, sagde han.

"Men det bør ikke være en tilfældighed, at man kommer til verden i et land, hvor man bliver anerkendt som et mindretal, og det er det, som EU skal måle sig med og vokse ud fra", krævede Vincze.

 

Ved åbningsdagens andet panel med titlen "Fra Bratislava-Pressburg-Pozsony til Trieste", som blev styret af FUEN's vicepræsident Gösta Toft, inviterede arrangørerne repræsentanterne for medlemsorganisationerne til at tage ordet.

Vicepræsidenten indledte med at reflektere over Europa-Kommissionens uretfærdige afvisning af Minority SafePack Initiative og gav et historisk overblik over FUEN's vækst takket være jerntæppets fald, som førte til fremkomsten af mange mindretalsorganisationer i Østeuropa og den tidligere Sovjetunionen.

Lederne af mindretallene præsenterede deres igangværende projekter, men også de udfordringer, de står over for:

  • Værterne for EUROPEADA 2022, repræsentanterne for Kärntens slovenere, forsikrede, at EM i fodbold for mindretal på trods af den toårige udsættelse vil blive afholdt fra den 26. juni til den 3. juli 2022 næste sommer, og de ser frem til at være værter for holdene.
  • Kroaterne fra Molise, Italien, præsenterede deres region, hvor det næste AGSM-seminar vil blive afholdt.
  • FUEN's vicepræsident Daniel Alfreider præsenterede et fantastisk projekt fra Sydtyrol, som kan være til stor hjælp for blandede familier, når de skal opdrage deres børn tosproget: en bog med børnesange fra de traditionelle sprogsamfund oversat til de andre sprogfællesskaber. Selvfølgelig er en app også en del af projektet, så alle kan lytte til sangene på det sprog, de ønsker.

FUEN-kongressen fortsætter fredag med paneldebatter om uddannelse og om slovenere i Italien, mens delegeret forsamlingen afholdes på lørdag.

 

 

Pressemeddelelser