Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Et mindretal i mindretallet? Women of Minorities"-projektet fortsætter går ind i næste fase

Er kvinder underrepræsenteret i mindretal, når det gælder de høje poster? Hvor ligestillede er de i vores organisationer? Det var det, vi ville finde ud af sidste år - og resultatet af vores undersøgelse af projektet " Women of Minorities" bekræftede det indtryk, vi ofte får ved FUEN-arrangementer: I princippet er kvinder godt repræsenteret i organisationerne, men hovedsageligt på det operationelle område. Mænd dominerer dog i lederstillinger, dvs. i formandskaber eller bestyrelser. "Mens mænd sidder i ledende stillinger og repræsenterer organisationerne udadtil, gør kvinderne arbejdet i baggrunden," opsummerede Zora Popova, forsker og projektleder.

Resultaterne, men også den store interesse fra mange af vores medlemsorganisationer, viste meget tydeligt: Her er der brug for samtale og handling. Projektet "Women of Minorities" går derfor ind i næste fase, og startskuddet var et onlinemøde den 12. juli, som fokuserede på de interesserede parters ønsker til indhold og konkrete projekter. Atten deltagere fra ni lande repræsenterende de tolv mindretal, som deltog i det virtuelle møde, heriblandt FUEN's næstformand Olivia Schubert, som indledte med at understrege emnets relevans, især i Østeuropa.

Billede: Screenshot fra onlinemødet

 

At lære af andres erfaringer, få inspiration og opbygge netværk inden for emnet ligestilling og kønnenes rettigheder - det var de fleste deltageres ønsker. Mens nogle er stolte af en meget høj andel af kvinder i deres organisationer, også i ledende stillinger, kritiserer andre deres manglende repræsentation og en utilstrækkelig indstilling til at ville ændre dette. Mange sagde, at en generel ændring i kultur, rollemodeller og måder at tænke på var nødvendig. Ofte mangler der mod, støtte - og måske også stærke rollemodeller.

For at sikre, at der ikke længere mangler stærke rollemodeller i fremtiden, planlægger FUEN at producere korte videoportrætter af kvinder fra mindretal, som har klaret forskellige udfordringer og banet sig vej til forreste række - hvad enten det er inden for politik, erhvervsliv, uddannelse, videnskab eller kultur. Forslag med en kort begrundelse modtages på info@fuen.org.

Derudover planlægges en workshop om ligestilling og kvinderettigheder i mindretal, hvis konkrete indhold vil være baseret på deltagernes ønsker. Der blev indsamlet mange ideer under onlinemødet, som nu vil blive evalueret og udviklet til et programforslag til et fysisk møde, sandsynligvis i december 2023.

Pressemeddelelser