Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

"Skole på modersmålet er ikke en luksus, men ren og skær nødvendighed": Årsmøde for arbejdsgruppen for uddannelse i Rumænien

Albert Einstein vidste allerede, at "leg er den højeste form for forskning". Man kan ikke ofte nok understrege den vigtige rolle, som gode uddannelsesmuligheder spiller, især for mindretal - når alt kommer til alt, afgør udformningen af daginstitutioner og skoler ofte, om et sprog og en kultur vil overleve eller til sidst forsvinde fra landkortet.

For at tage højde for vigtigheden af dette emne, grundlagde FUEN for fem år siden arbejdsgruppen for uddannelse: et netværk af mindretalsrepræsentanter, der selv er aktive inden for uddannelse i mindretallenes daginstitutioner, skoler eller universiteter, eller som beskæftiger sig med det fra den administrative side.

Fra den 18. til den 21. april afholder arbejdsgruppen for uddannelse sit femte årsmøde i Hermannstadt/Sibiu i Rumænien. I år er der fokus på overgangen fra børnehave til grundskole. Efter at have fokuseret på småbørnsundervisning i børnehavealderen i de foregående år, er dette den logiske fortsættelse af det indholdsmæssige arbejde. "Overgangen fra børnehave til grundskole er på mange måder en stor forandring for både børn og forældre," understreger Daniel Alfreider, vicepræsident i FUEN og talsmand for arbejdsgruppen for uddannelse.

Mindretallenes skoleinstitutioner står også over for nogle opgaver på dette område. Fra forpligtelserne i statens generelle uddannelsesmodel, til et meget heterogent niveau af mindretalssprogede elever, til minimale kvoter for at åbne en klasse, står hvert mindretal over for forskellige, men til dels de samme udfordringer. Disse og andre spørgsmål vil blive diskuteret under konferencen. Der forventes omkring 20 deltagere fra tolv lande og ti mindretal.

"Skole på modersmålet er ikke en luksus, men en absolut nødvendighed. For uden skole er der ikke noget sprog. Og uden sprog er der intet fællesskab," siger Benjamin Józsa, direktør for Demokratisk Forum for det tyske mindretal i Rumænien, som er vært for årsmødet. Programmet omfatter indsigt i uddannelsessystemet for de tyske og ungarske mindretal i Transsylvanien, Rumænien, med ekspertbesøg i daginstitutioner og skoler samt en udveksling med eksperter fra det lokale universitet, der har forsket på området.

For eksempel vil pædagog Dr. Liana Regina Iunesch, der arbejder med grundskoleundervisning på tysk ved "Lucian Blaga"-universitetet i Sibiu/Hermannstadt, tale om overgangen fra børnehave til grundskole. "Dette er først kommet i fokus for forskning i skoleuddannelsens historie i de sidste par år og ses fra forskellige perspektiver," forklarer hun. "Et perspektiv ser på overgangen fra de berørte børns synsvinkel: Det er en overgang, der ændrer barnets selvforståelse og kan påvirke hele uddannelsesbiografien. Børnehavebarnet bliver til et skolebarn. På den anden side handler det også om skoleparathed og testprocedurer, hvormed skoleparathed kan testes validt."

Mere information og billeder fra konferencen vil løbende blive lagt ud på vores FUEN-kanaler på de sociale medier fra den 18.-21. april.

Title image credit: Pixabay

Pressemeddelelser