Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Uddannelseseksperter udveksler synspunkter om en onlineplatform rettet mod undervisningen for mindretal

Når man netværker og tænker ud af boksen, kan man lære meget af hinanden. Derfor har FUEN's arbejdsgruppe for uddannelse sat sig som mål, at lancere en digital platform med metoder, aktiviteter og ideer til undervisning i mindretalssprog i år.

For at udvikle konceptet fandt der tirsdag den 31. maj et online ekspertmøde sted, hvor 14 medlemmer af arbejdsgruppen for uddannelse og interesserede personer udvekslede deres idéer og erfaringer. Der var fokus på både de tekniske rammer og det konkrete indholde. Hvilke områder skal en sådan platform dække? De juridiske rammer blev også drøftet, da der er mange ting at tage hensyn til, når man gør ophavsretligt beskyttet materiale tilgængeligt online.

Alle deltagere så ekspertise som et vigtigt punkt: Hvilke kompetencer har mit eget mindretal? Hvad er vores nuværende arbejdsprioriteter og udfordringer? Vigtige projekter kunne knyttes sammen, så interesserede parter kan få et godt overblik - f.eks. også i form af korte videoindslag med eksempler på best practise.

Målet er ikke at udvikle et helhedsbillede med deltagelse af alle mindretal, men at starte i det små med dem, der ønsker at deltage og kan bidrage med meningsfuldt indhold. Dette skyldes, at platformen først og fremmest skal inspirere til, hvordan visse emner eller modeller også kan udvikles på lignende vis i ens eget mindretal, eller tjene til at klare aktuelle udfordringer. I første omgang blev dette allerede opnået på selve ekspertmødet. Lars Koefoed-Jensen, administrerende direktør for Dansk Skoleforening, det danske mindretals skoleforening i Tyskland, bemærkede: "Under vores præsentationsrunde blev det klart for mig, at vi har noget til fælles med ladinerne på et lille område: Vi arbejder nemlig også sammen med friserne." Deres position i den danske skoleforening - frisisk ved siden af dansk og tysk - har mange ligheder med ladineren i Sydtyrol. Det er derfor på tide, at franskmænd og ladiner udveksler og lærer af hinanden. Den nye platform skal være med til at fremme netop denne form for samarbejde.

Titelbillede: Screenshot

 

Pressemeddelelser