Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

DialogForumNorden hæver sin stemme mod dansk grænsekontrol

Det var faktisk kun meningen, at det skulle være en midlertidig foranstaltning, da Danmark som en del af flygtningekrisen genindførte grænsekontrol i 2016. Men nu har denne situation allerede stået på i seks år. Lange trafikpropper og forsinkelser ved den tysk-danske grænse har derfor desværre været en del af hverdagen i mange år, og udgør en enorm belastning for især grænsependlere og indbyggere. Det grænseoverskridende samarbejde lider også under denne situation.

DialogForumNorden, en sammenslutning af de fire nationale mindretal og etniske grupper i Slesvig-Holsten og Nordschleswig/Region Syddanmark, samt politikere og organisationer, der beskæftiger sig med mindretalsspørgsmål - herunder FUEN - har nu fremlagt en resolution om dette spørgsmål. I den står der:

"DialogForumNorden støtter delstatsregeringen og delstatsparlamentet i den gradvise afvikling af grænsehindringer ved den tysk-danske grænse for at fremme praktisk samarbejde og møder mellem mennesker. Pendlertrafik uden grænsekontrol er særlig vigtig i den forbindelse."

De undertegnede går ind for at afskaffe den permanente grænsekontrol ved den tysk-danske grænse og plæderer for en tilbagevenden til en Schengen-konform ordning som inden 2016 og for en styrkelse af det grænseoverskridende politisamarbejde.

Du kan læse hele resolutionen her.

Ifølge Schengen-aftalen er der ingen personkontrol ved grænserne i det såkaldte "Schengen-område", som 26 europæiske lande, herunder Danmark, er medlem af. Efter flygtningekrisen har lande som Tyskland, Østrig, Danmark og Sverige imidlertid delvist genindført sådanne kontroller. Nogle stater har siden forlænget foranstaltningerne hver sjette måned. Danmark gjorde det senest i maj 2022, bl.a. med henvisning til en høj terrortrussel.

Danmark er blevet kritiseret fra mange sider for sin fortsatte grænsekontrol. På det politiske plan udtalte den slesvig-holstenske delstatsparlament sig for nylig enstemmigt og eftertrykkeligt for en afskaffelse af den danske kontrol ved den fælles grænse. Den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock (De Grønne) kritiserede også den igangværende grænsekontrol under sit besøg i København i slutningen af august.

DialogForumNorden mødes to gange om året - i denne uge fandt mødet sted i Kiel. Foto: FUEN

Ud over beslutningen behandlede DialogForumNorden på mødet den 19. september i Kiel også koalitionsaftalen for den nye sort-grønne delstatsregering i Slesvig-Holsten, som blev vedtaget i juni i år. Mindretalsspørgsmål finder en stor plads i den, som Johannes Callsen, mindretalsrepræsentant for ministerpræsidenten, rapporterede. Der står:

"Vi ønsker at udbygge Slesvig-Holstens rolle som europæisk modelregion for mindretalspolitik yderligere. I den forbindelse spiller FUEN (Federal Union of European Nationalities), ECMI (European Centre for Minority Issues), MKN (Minority Competence Network), akademierne i den tyske grænseforening, projektet "Student Ambassadors" i ADS (An-Deiner-Seite) Border Peace Alliance og andre en fremragende rolle. Vi ønsker derfor at styrke deres arbejde."

Støtte til initiativet Minority SafePack Initiative (MSPI), som FUEN har taget initiativ til, nævnes også udtrykkeligt i koalitionsaftalen - ligesom planen om at arbejde for, at beskyttelse og fremme af mindretal skal indarbejdes i grundloven på forbundsniveau. I Slesvig-Holsten bør der ifølge Callsen fokuseres på Sinti og Romaer samt på regionale sprog og mindretalssprog. Den nye delstatsregering har også taget fat på at styrke det grænseoverskridende samarbejde med Danmark og har udpeget Johannes Callsen som koordinator for samarbejdet med Danmark.

Historie:

I DialogForumNorden (DFN) er de fire nationale mindretal og etniske grupper i Slesvig-Holsten og Nordschleswig/Region Syddanmark samt institutioner, organisationer og politikere, der beskæftiger sig med mindretalsspørgsmål, gået sammen for at informere hinanden og om nødvendigt tage fælles stilling til mindretalsspørgsmål. FUEN er repræsenteret ved Dialogforum Norden af næstformand Gösta Toft og generalsekretær Eva Penzes.

Foto på omslaget: Pixabay

 

Pressemeddelelser