Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Autoktone mindretal i Europa

Definition: De autoktone, nationale mindretal/folkegrupper inkluderer de nationale mindretal og folkegrupper, der er opstået i kraft af den europæiske historie, gennem grænsedragninger og andre historiske begivenheder, samt de europæiske folkegrupper, der aldrig har grundlagt en egen stat og lever som et mindretal i en stats territorium (fra FUEN-chartaet).

På kontinentet findes der mere end 400 europæisk mindretalssamfund. I Europa lever der mere end 100 millioner mennesker, som tilhører autoktone mindretal. I EU er det mere end 50 millioner. Hver syvende europæer tilhører et autoktont mindretal, eller taler et regionalt-eller mindretalssprog. Disse gruppers behov og udfordringer er meget heterogene. Der findes fremragende modeller til at skabe en ligevægt mellem mindretalsbefolkninger og flerstalsbefolkninger, men der findes også stater, der benægter de autoktone mindretals eksistens.


Ifølge de officielle EU-tal findes der udover de 24 officielle sprog i den Europæiske Union, mere end 60 regional- og mindretalssprog. Det samlede antal EU-borgere, som taler et mindretalssprog, bliver anslået til 40 millioner. I hele Europa findes der 90 sprog, hvoraf 37 tales som nationale sprog og 53 anses som værende ”statsløse” sprog.


De europæiske mindretal kræver mere opmærksomhed og indflydelse i de pågældende regioner, stater og på europæisk plan. FUEN støtter mindretallene i dette.

Pressemeddelelser